فیلتر شکن جدید

فیلتر شکن جدید

فیلتر شکن جدید
تعریف فیلتر شکن جدید بسیار ساده است . هنگامی یک شبکه ایجاد می شود که شما دو یا چند کامپیوتر یا میزبان (فیلتر شکن جدید  kerio کریو ) را به یکدیگر متصل کنید به نحوی که قادر به برقراری فیلتر شکن جدید و اشتراک منابع با یکدیگر باشند .قراری ارتباط ( اکانت فیلتر شکن )  – اشتراک مناب…

خرید فیلترشکن خرید فیلتر شکن

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s